Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 03-10-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L40
Giải tám 20
Giải bảy 492
Giải sáu 3106 4779 3650
Giải năm 3094
Giải tư 41482 13683 28993 32067
48844 58169 55029
Giải ba 18316 52975
Giải nhì 41346
Giải nhất 60179
Đặc biệt 265535

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 06
1 16
2 29, 20
3 35
4 46, 44
5 50
6 67, 69
7 79, 75, 79
8 82, 83
9 93, 94, 92

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 26-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L39
Giải tám 61
Giải bảy 420
Giải sáu 4693 6928 3877
Giải năm 0969
Giải tư 59257 32759 72075 85758
42885 52315 12704
Giải ba 69646 56725
Giải nhì 79194
Giải nhất 35962
Đặc biệt 309392

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 04
1 15
2 25, 28, 20
3
4 46
5 57, 59, 58
6 62, 69, 61
7 75, 77
8 85
9 92, 94, 93

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 19-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L38
Giải tám 07
Giải bảy 727
Giải sáu 0892 6535 3296
Giải năm 5876
Giải tư 73919 57480 80781 70628
75964 73322 53393
Giải ba 60332 14459
Giải nhì 87283
Giải nhất 40573
Đặc biệt 870842

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 07
1 19
2 28, 22, 27
3 32, 35
4 42
5 59
6 64
7 73, 76
8 83, 80, 81
9 93, 92, 96

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 12-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L37
Giải tám 47
Giải bảy 813
Giải sáu 1046 7360 5953
Giải năm 0883
Giải tư 02459 03618 82939 84517
44188 55320 25281
Giải ba 49157 43448
Giải nhì 57847
Giải nhất 29614
Đặc biệt 018594

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0
1 14, 18, 17, 13
2 20
3 39
4 47, 48, 46, 47
5 57, 59, 53
6 60
7
8 88, 81, 83
9 94

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 05-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L36
Giải tám 97
Giải bảy 176
Giải sáu 4219 3184 0236
Giải năm 7983
Giải tư 09875 94892 86449 20711
51007 60984 69130
Giải ba 88462 49495
Giải nhì 38175
Giải nhất 10146
Đặc biệt 706125

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 07
1 11, 19
2 25
3 30, 36
4 46, 49
5
6 62
7 75, 75, 76
8 84, 83, 84
9 95, 92, 97

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 29-08-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L35
Giải tám 32
Giải bảy 713
Giải sáu 0467 2761 7385
Giải năm 9942
Giải tư 90161 21646 30431 19105
56169 28843 90429
Giải ba 49762 14648
Giải nhì 67599
Giải nhất 00584
Đặc biệt 311404

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 04, 05
1 13
2 29
3 31, 32
4 48, 46, 43, 42
5
6 62, 61, 69, 67, 61
7
8 84, 85
9 99

XSDT » XSDT Thứ 2 » Đồng Tháp 22-08-2022

Ký hiệu trúng ĐB: L34
Giải tám 32
Giải bảy 212
Giải sáu 5055 6013 0396
Giải năm 3706
Giải tư 84188 92971 43814 92526
93453 72759 10961
Giải ba 72670 89967
Giải nhì 36950
Giải nhất 53087
Đặc biệt 191727

Kết quả xổ số Đồng Tháp sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Đồng Tháp
0 06
1 14, 13, 12
2 27, 26
3 32
4
5 50, 53, 59, 55
6 67, 61
7 70, 71
8 87, 88
9 96