Hôm nay Thứ 4, ngày 05/10/2022

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 03-10-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 1EU-6EU-12EU-15EU-8EU-13EU
Đặc biệt 65169
Giải nhất 74026
Giải nhì 63525 28014
Giải ba 47655 30419 12277
98801 28492 67966
Giải tư 7946 0562 8432 6252
Giải năm 4135 4435 8511
6451 6270 0406
Giải sáu 430 459 116
Giải bảy 70 41 84 77

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 01, 06
1 14, 19, 11, 16
2 26, 25
3 32, 35, 35, 30
4 46, 41
5 55, 52, 51, 59
6 69, 66, 62
7 77, 70, 70, 77
8 84
9 92

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 26-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 10DC-20DC-2DC-14DC-8DC-5DC-11DC-18DC
Đặc biệt 93712
Giải nhất 06763
Giải nhì 50213 34368
Giải ba 32501 94496 09495
19650 16988 69377
Giải tư 6160 0094 1043 2015
Giải năm 2987 0826 6345
2156 3187 9763
Giải sáu 884 736 215
Giải bảy 62 69 61 05

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 01, 05
1 12, 13, 15, 15
2 26
3 36
4 43, 45
5 50, 56
6 63, 68, 60, 63, 62, 69, 61
7 77
8 88, 87, 87, 84
9 96, 95, 94

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 19-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM
Đặc biệt 62198
Giải nhất 45485
Giải nhì 76774 74253
Giải ba 18739 41960 51934
31194 39042 78008
Giải tư 2546 5002 0826 2950
Giải năm 7124 9884 5639
3108 6204 5861
Giải sáu 927 362 456
Giải bảy 95 77 72 22

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 08, 02, 08, 04
1
2 26, 24, 27, 22
3 39, 34, 39
4 42, 46
5 53, 50, 56
6 60, 61, 62
7 74, 77, 72
8 85, 84
9 98, 94, 95

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 12-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 15DU-1DU-5DU-2DU-10DU-11DU
Đặc biệt 55448
Giải nhất 93409
Giải nhì 19965 60859
Giải ba 99851 03123 34167
27971 32321 04504
Giải tư 9860 0467 9764 1555
Giải năm 0828 1089 2239
3967 4868 6380
Giải sáu 668 676 301
Giải bảy 32 82 40 75

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 09, 04, 01
1
2 23, 21, 28
3 39, 32
4 48, 40
5 59, 51, 55
6 65, 67, 60, 67, 64, 67, 68, 68
7 71, 76, 75
8 89, 80, 82
9

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 05-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 9CD-10CD-8CD-4CD-3CD-6CD
Đặc biệt 01548
Giải nhất 24105
Giải nhì 97886 05221
Giải ba 40800 37871 20859
72800 54653 88845
Giải tư 0439 7366 0464 1971
Giải năm 1811 4985 1123
8003 0173 1572
Giải sáu 022 988 617
Giải bảy 56 06 23 95

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 05, 00, 00, 03, 06
1 11, 17
2 21, 23, 22, 23
3 39
4 48, 45
5 59, 53, 56
6 66, 64
7 71, 71, 73, 72
8 86, 85, 88
9 95

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 29-08-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 8CM-2CM-13CM-3CM-10CM-11CM
Đặc biệt 75965
Giải nhất 38820
Giải nhì 71575 21773
Giải ba 11467 84675 61952
95607 14201 55425
Giải tư 2131 9835 4095 9439
Giải năm 8213 2982 1312
9421 7692 0890
Giải sáu 343 694 012
Giải bảy 19 70 91 92

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 07, 01
1 13, 12, 12, 19
2 20, 25, 21
3 31, 35, 39
4 43
5 52
6 65, 67
7 75, 73, 75, 70
8 82
9 95, 92, 90, 94, 91, 92

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 22-08-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 15CU-9CU-8CU-13CU-2CU-5CU
Đặc biệt 60652
Giải nhất 61027
Giải nhì 38872 08164
Giải ba 30974 87817 00516
93800 35859 72718
Giải tư 9816 5220 5935 3029
Giải năm 5672 5791 6269
6512 7642 5634
Giải sáu 284 547 080
Giải bảy 56 31 58 94

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 00
1 17, 16, 18, 16, 12
2 27, 20, 29
3 35, 34, 31
4 42, 47
5 52, 59, 56, 58
6 64, 69
7 72, 74, 72
8 84, 80
9 91, 94

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ số miền Bắc 15-08-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 15BD-8BD-4BD-6BD-5BD-14BD
Đặc biệt 19117
Giải nhất 51486
Giải nhì 27002 45812
Giải ba 22224 52091 57517
09993 31743 66134
Giải tư 4783 1074 4928 0171
Giải năm 0247 7431 9917
7825 0207 5207
Giải sáu 313 533 535
Giải bảy 16 67 93 57

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 02, 07, 07
1 17, 12, 17, 17, 13, 16
2 24, 28, 25
3 34, 31, 33, 35
4 43, 47
5 57
6 67
7 74, 71
8 86, 83
9 91, 93, 93