Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 29-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 15EZ-7EZ-6EZ-8EZ-12EZ-1EZ
Đặc biệt 92129
Giải nhất 68334
Giải nhì 70735 51228
Giải ba 30792 09411 13941
98786 31667 15756
Giải tư 3837 4684 8365 2866
Giải năm 7969 2248 2682
1783 9037 4282
Giải sáu 522 777 486
Giải bảy 26 03 94 76

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 03
1 11
2 29, 28, 22, 26
3 34, 35, 37, 37
4 41, 48
5 56
6 67, 65, 66, 69
7 77, 76
8 86, 84, 82, 83, 82, 86
9 92, 94

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 22-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 6DH-12DH-8DH-5DH-11DH-14DH
Đặc biệt 76777
Giải nhất 14235
Giải nhì 67639 39627
Giải ba 11078 35566 60396
76531 52810 77165
Giải tư 1992 5460 0527 7755
Giải năm 5119 6943 5185
6519 4917 0751
Giải sáu 495 283 089
Giải bảy 37 75 66 01

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 01
1 10, 19, 19, 17
2 27, 27
3 35, 39, 31, 37
4 43
5 55, 51
6 66, 65, 60, 66
7 77, 78, 75
8 85, 83, 89
9 96, 92, 95

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 15-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 5DR-6DR-14DR-11DR-8DR-9DR
Đặc biệt 87354
Giải nhất 95705
Giải nhì 63025 08721
Giải ba 37527 77157 47318
04777 03121 08569
Giải tư 6606 8058 1050 3792
Giải năm 3383 3124 5188
4666 1071 0378
Giải sáu 296 672 723
Giải bảy 47 04 81 95

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 05, 06, 04
1 18
2 25, 21, 27, 21, 24, 23
3
4 47
5 54, 57, 58, 50
6 69, 66
7 77, 71, 78, 72
8 83, 88, 81
9 92, 96, 95

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 08-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 14DZ-9DZ-4DZ-12DZ-8DZ-3DZ
Đặc biệt 75743
Giải nhất 11926
Giải nhì 27509 34830
Giải ba 11602 69444 33782
75307 33035 45370
Giải tư 4612 1310 5450 6192
Giải năm 4529 5787 8580
7087 6706 7842
Giải sáu 149 438 967
Giải bảy 61 14 90 71

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 09, 02, 07, 06
1 12, 10, 14
2 26, 29
3 30, 35, 38
4 43, 44, 42, 49
5 50
6 67, 61
7 70, 71
8 82, 87, 80, 87
9 92, 90

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 01-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 12CH-6CH-7CH-9CH-13CH-15CH
Đặc biệt 69488
Giải nhất 89786
Giải nhì 68416 20989
Giải ba 45860 53290 69426
73508 69579 36407
Giải tư 5838 2680 0316 1899
Giải năm 2093 4220 1206
7177 8083 7727
Giải sáu 287 915 111
Giải bảy 03 37 59 84

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 08, 07, 06, 03
1 16, 16, 15, 11
2 26, 20, 27
3 38, 37
4
5 59
6 60
7 79, 77
8 88, 86, 89, 80, 83, 87, 84
9 90, 99, 93

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 25-08-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 9CR-7CR-6CR-8CR-14CR-1CR
Đặc biệt 28670
Giải nhất 79137
Giải nhì 56442 84712
Giải ba 87818 27183 80085
51167 33296 77942
Giải tư 5364 0801 3433 1535
Giải năm 5500 3252 4260
9739 5644 8974
Giải sáu 781 074 605
Giải bảy 74 87 35 29

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 01, 00, 05
1 12, 18
2 29
3 37, 33, 35, 39, 35
4 42, 42, 44
5 52
6 67, 64, 60
7 70, 74, 74, 74
8 83, 85, 81, 87
9 96

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 18-08-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 1CZ-12CZ-7CZ-14CZ-2CZ-3CZ
Đặc biệt 92993
Giải nhất 46562
Giải nhì 68475 79592
Giải ba 79028 40725 23685
37742 80014 55460
Giải tư 6168 7173 8075 2828
Giải năm 8775 8859 2714
4575 5934 7036
Giải sáu 570 463 988
Giải bảy 15 86 87 60

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0
1 14, 14, 15
2 28, 25, 28
3 34, 36
4 42
5 59
6 62, 60, 68, 63, 60
7 75, 73, 75, 75, 75, 70
8 85, 88, 86, 87
9 93, 92

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ số miền Bắc 11-08-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 1BH-3BH-9BH-4BH-15BH-7BH
Đặc biệt 44082
Giải nhất 54663
Giải nhì 92964 99837
Giải ba 22054 43808 55157
92026 05240 67821
Giải tư 2738 7721 9324 8774
Giải năm 9294 5523 0851
6678 6552 6797
Giải sáu 222 573 344
Giải bảy 18 50 01 97

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô miền Bắc
0 08, 01
1 18
2 26, 21, 21, 24, 23, 22
3 37, 38
4 40, 44
5 54, 57, 51, 52, 50
6 63, 64
7 74, 78, 73
8 82
9 94, 97, 97