Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSMB » XSMB Thứ 3 » Miền Bắc 04-10-2022

Giải tám
Giải bảy 38-37-77-39
Giải sáu 609 398 915
Giải năm 1174-6209-5150-8436-2640-6544
Giải tư 8526 6947 1634 6044
Giải ba 46888 13051 20406 85739 07528 63266
Giải nhì 35872-32518
Giải nhất 22919
Đặc biệt 51859

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 06, 09, 09
1 19, 18, 15
2 28, 26
3 39, 34, 36, 38, 37, 39
4 47, 44, 40, 44
5 59, 51, 50
6 66
7 72, 74, 77
8 88
9 98

XSMB » XSMB Thứ 2 » Miền Bắc 03-10-2022

Giải tám
Giải bảy 70-41-84-77
Giải sáu 430 459 116
Giải năm 4135-4435-8511-6451-6270-0406
Giải tư 7946 0562 8432 6252
Giải ba 47655 30419 12277 98801 28492 67966
Giải nhì 63525-28014
Giải nhất 74026
Đặc biệt 65169

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 01, 06
1 14, 19, 11, 16
2 26, 25
3 32, 35, 35, 30
4 46, 41
5 55, 52, 51, 59
6 69, 66, 62
7 77, 70, 70, 77
8 84
9 92

XSMB » XSMB Chủ Nhật » Miền Bắc 02-10-2022

Giải tám
Giải bảy 19-51-91-62
Giải sáu 634 766 963
Giải năm 8682-2452-1507-1839-2299-0283
Giải tư 3780 9427 9341 1822
Giải ba 43964 77103 31566 95498 58551 53578
Giải nhì 30412-40677
Giải nhất 12669
Đặc biệt 64668

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 03, 07
1 12, 19
2 27, 22
3 39, 34
4 41
5 51, 52, 51
6 68, 69, 64, 66, 66, 63, 62
7 77, 78
8 80, 82, 83
9 98, 99, 91

XSMB » XSMB Thứ 7 » Miền Bắc 01-10-2022

Giải tám
Giải bảy 67-18-66-01
Giải sáu 822 592 330
Giải năm 6197-4436-6869-5712-5950-6313
Giải tư 0901 2079 7938 4045
Giải ba 63867 87793 10430 09002 77030 79134
Giải nhì 96463-34496
Giải nhất 13904
Đặc biệt 35019

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 04, 02, 01, 01
1 19, 12, 13, 18
2 22
3 30, 30, 34, 38, 36, 30
4 45
5 50
6 63, 67, 69, 67, 66
7 79
8
9 96, 93, 97, 92

XSMB » XSMB Thứ 6 » Miền Bắc 30-09-2022

Giải tám
Giải bảy 82-26-64-71
Giải sáu 809 167 404
Giải năm 0882-3728-9426-5396-8504-7262
Giải tư 5102 9000 1506 9324
Giải ba 40592 50165 34688 85182 55312 77191
Giải nhì 22292-54784
Giải nhất 76636
Đặc biệt 89651

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 02, 00, 06, 04, 09, 04
1 12
2 24, 28, 26, 26
3 36
4
5 51
6 65, 62, 67, 64
7 71
8 84, 88, 82, 82, 82
9 92, 92, 91, 96

XSMB » XSMB Thứ 5 » Miền Bắc 29-09-2022

Giải tám
Giải bảy 26-03-94-76
Giải sáu 522 777 486
Giải năm 7969-2248-2682-1783-9037-4282
Giải tư 3837 4684 8365 2866
Giải ba 30792 09411 13941 98786 31667 15756
Giải nhì 70735-51228
Giải nhất 68334
Đặc biệt 92129

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 03
1 11
2 29, 28, 22, 26
3 34, 35, 37, 37
4 41, 48
5 56
6 67, 65, 66, 69
7 77, 76
8 86, 84, 82, 83, 82, 86
9 92, 94

XSMB » XSMB Thứ 4 » Miền Bắc 28-09-2022

Giải tám
Giải bảy 23-76-66-37
Giải sáu 942 348 751
Giải năm 7872-2543-5183-9311-7738-9622
Giải tư 9513 1650 8588 6805
Giải ba 49017 20483 16317 30969 39736 05788
Giải nhì 99881-91950
Giải nhất 37992
Đặc biệt 41946

Kết quả xổ số Miền Bắc sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Miền Bắc
0 05
1 17, 17, 13, 11
2 22, 23
3 36, 38, 37
4 46, 43, 42, 48
5 50, 50, 51
6 69, 66
7 72, 76
8 81, 83, 88, 88, 83
9 92