Hôm nay Thứ 4, ngày 05/10/2022

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 03-10-2022

TP. HCM
Mã: 10B2
Đồng Tháp
Mã: L40
Cà Mau
Mã: 22-T10K1
G8
52
20
48
G7
990
492
848
G6
0974
3113
1081
3106
4779
3650
4448
7923
2582
G5
6125
3094
5984
G4
24239
73064
19183
49412
99708
66385
18857
41482
13683
28993
32067
48844
58169
55029
65567
13555
46320
90537
28042
38561
70822
G3
59337
47724
18316
52975
47832
06481
G2
47517
41346
91782
G1
70803
60179
22734
ĐB
085720
265535
285053

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 08 06
1 17, 12, 13 16
2 20, 24, 25 29, 20 20, 22, 23
3 37, 39 35 34, 32, 37
4 46, 44 42, 48, 48, 48
5 57, 52 50 53, 55
6 64 67, 69 67, 61
7 74 79, 75, 79
8 83, 85, 81 82, 83 82, 81, 84, 82
9 90 93, 94, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 26-09-2022

TP. HCM
Mã: 9E2
Đồng Tháp
Mã: L39
Cà Mau
Mã: 22-T9K4
G8
75
61
11
G7
479
420
992
G6
5774
6135
5729
4693
6928
3877
8662
1149
9789
G5
6857
0969
4114
G4
55052
86443
49540
52465
14637
62708
82350
59257
32759
72075
85758
42885
52315
12704
25291
15998
24134
18321
86113
56080
25407
G3
37139
60175
69646
56725
92043
66437
G2
74461
79194
60129
G1
36078
35962
20049
ĐB
087007
309392
101413

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07, 08 04 07
1 15 13, 13, 14, 11
2 29 25, 28, 20 29, 21
3 39, 37, 35 37, 34
4 43, 40 46 49, 43, 49
5 52, 50, 57 57, 59, 58
6 61, 65 62, 69, 61 62
7 78, 75, 74, 79, 75 75, 77
8 85 80, 89
9 92, 94, 93 91, 98, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 19-09-2022

TP. HCM
Mã: 9D2
Đồng Tháp
Mã: L38
Cà Mau
Mã: 22-T9K3
G8
06
07
25
G7
814
727
284
G6
9773
2242
0466
0892
6535
3296
0780
5172
1132
G5
6780
5876
7334
G4
23953
77945
22836
22716
66876
94644
66426
73919
57480
80781
70628
75964
73322
53393
19090
74081
58891
48451
61723
29426
79006
G3
82372
18895
60332
14459
61869
02809
G2
18626
87283
61062
G1
04115
40573
01309
ĐB
275622
870842
586883

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06 07 09, 09, 06
1 15, 16, 14 19
2 22, 26, 26 28, 22, 27 23, 26, 25
3 36 32, 35 34, 32
4 45, 44, 42 42
5 53 59 51
6 66 64 62, 69
7 72, 76, 73 73, 76 72
8 80 83, 80, 81 83, 81, 80, 84
9 95 93, 92, 96 90, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 12-09-2022

TP. HCM
Mã: 9C2
Đồng Tháp
Mã: L37
Cà Mau
Mã: 22-T9K2
G8
10
47
27
G7
089
813
354
G6
8680
9622
4275
1046
7360
5953
1630
6440
8147
G5
2555
0883
9659
G4
77984
18913
82560
46537
54249
34023
93135
02459
03618
82939
84517
44188
55320
25281
16259
49427
41205
94269
62813
10935
52099
G3
44937
96720
49157
43448
53920
06512
G2
44296
57847
34142
G1
75744
29614
57668
ĐB
027780
018594
307071

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05
1 13, 10 14, 18, 17, 13 12, 13
2 20, 23, 22 20 20, 27, 27
3 37, 37, 35 39 35, 30
4 44, 49 47, 48, 46, 47 42, 40, 47
5 55 57, 59, 53 59, 59, 54
6 60 60 68, 69
7 75 71
8 80, 84, 80, 89 88, 81, 83
9 96 94 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 05-09-2022

TP. HCM
Mã: 9B2
Đồng Tháp
Mã: L36
Cà Mau
Mã: 22-T9K1
G8
72
97
35
G7
758
176
328
G6
2985
2893
7144
4219
3184
0236
0263
8366
3274
G5
4026
7983
4242
G4
91612
47726
52720
30307
33661
70784
94115
09875
94892
86449
20711
51007
60984
69130
14285
27322
88952
62244
29177
85621
08212
G3
86152
22364
88462
49495
40710
53124
G2
64481
38175
23605
G1
41786
10146
04821
ĐB
511023
706125
481364

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07 07 05
1 12, 15 11, 19 10, 12
2 23, 26, 20, 26 25 21, 24, 22, 21, 28
3 30, 36 35
4 44 46, 49 44, 42
5 52, 58 52
6 64, 61 62 64, 63, 66
7 72 75, 75, 76 77, 74
8 86, 81, 84, 85 84, 83, 84 85
9 93 95, 92, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 29-08-2022

TP. HCM
Mã: 8E2
Đồng Tháp
Mã: L35
Cà Mau
Mã: 22-T8K5
G8
32
32
39
G7
944
713
598
G6
7728
6617
3242
0467
2761
7385
7793
5417
2467
G5
8586
9942
1537
G4
78538
24908
74005
63750
16131
90790
42104
90161
21646
30431
19105
56169
28843
90429
25247
20736
46512
59762
41685
16210
01803
G3
39395
40787
49762
14648
34401
11598
G2
81043
67599
79010
G1
32716
00584
74696
ĐB
547490
311404
349908

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 08, 05, 04 04, 05 08, 01, 03
1 16, 17 13 10, 12, 10, 17
2 28 29
3 38, 31, 32 31, 32 36, 37, 39
4 43, 42, 44 48, 46, 43, 42 47
5 50
6 62, 61, 69, 67, 61 62, 67
7
8 87, 86 84, 85 85
9 90, 95, 90 99 96, 98, 93, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 22-08-2022

TP. HCM
Mã: 8D2
Đồng Tháp
Mã: L34
Cà Mau
Mã: 22-T8K4
G8
58
32
73
G7
187
212
952
G6
9645
5380
5205
5055
6013
0396
4841
0832
7519
G5
1565
3706
3527
G4
90479
48399
92406
77178
63382
43402
85738
84188
92971
43814
92526
93453
72759
10961
79846
04856
08923
70263
90803
00964
88399
G3
77002
13114
72670
89967
71948
29155
G2
70088
36950
08702
G1
22205
53087
16700
ĐB
226043
191727
614256

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 05, 02, 06, 02, 05 06 00, 02, 03
1 14 14, 13, 12 19
2 27, 26 23, 27
3 38 32 32
4 43, 45 48, 46, 41
5 58 50, 53, 59, 55 56, 55, 56, 52
6 65 67, 61 63, 64
7 79, 78 70, 71 73
8 88, 82, 80, 87 87, 88
9 99 96 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 2 » Xổ số miền Nam 15-08-2022

TP. HCM
Mã: 8C2
Đồng Tháp
Mã: L33
Cà Mau
Mã: 22-T8K3
G8
45
79
39
G7
714
797
730
G6
7065
8375
8702
8434
8795
0575
5372
4093
3442
G5
2499
7110
9165
G4
07453
10379
66577
25860
40340
47406
55926
77682
29751
48487
53259
79821
74480
72420
59056
53635
87475
35802
29876
08897
62273
G3
29352
24162
87045
54806
80177
82347
G2
12811
01667
65365
G1
11403
14738
08251
ĐB
404203
328137
973334

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu TP. HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 03, 06, 02 06 02
1 11, 14 10
2 26 21, 20
3 37, 38, 34 34, 35, 30, 39
4 40, 45 45 47, 42
5 52, 53 51, 59 51, 56
6 62, 60, 65 67 65, 65
7 79, 77, 75 75, 79 77, 75, 76, 73, 72
8 82, 87, 80
9 99 95, 97 97, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: