Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 28-09-2022

Đồng Nai
Mã: 9K4
Cần Thơ
Mã: K4T9
Sóc Trăng
Mã: T9K4
G8
56
15
72
G7
417
148
071
G6
3269
9166
6426
4653
8401
2971
1411
9437
7416
G5
7823
6889
1721
G4
17965
78545
24980
13789
61797
08844
15676
68769
41279
17914
37665
24716
46824
52755
28283
35958
42585
37011
66577
05630
10783
G3
68915
14725
78685
25655
21097
42566
G2
26186
02742
76268
G1
87640
01425
87288
ĐB
295730
414966
221027

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01
1 15, 17 14, 16, 15 11, 11, 16
2 25, 23, 26 25, 24 27, 21
3 30 30, 37
4 40, 45, 44 42, 48
5 56 55, 55, 53 58
6 65, 69, 66 66, 69, 65 68, 66
7 76 79, 71 77, 71, 72
8 86, 80, 89 85, 89 88, 83, 85, 83
9 97 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 21-09-2022

Đồng Nai
Mã: 9K3
Cần Thơ
Mã: K3T9
Sóc Trăng
Mã: T9K3
G8
08
74
88
G7
831
949
168
G6
8723
8557
8502
2489
3754
7758
0380
7100
0629
G5
8909
8330
6656
G4
70968
62032
18100
05136
90216
33070
81725
55416
85871
60953
37084
07079
30790
56631
13369
27049
04393
18622
80559
39958
44333
G3
78439
85049
96982
88523
65629
10790
G2
12905
77878
68950
G1
59793
34832
33219
ĐB
600470
619143
446354

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 00, 09, 02, 08 00
1 16 16 19
2 25, 23 23 29, 22, 29
3 39, 32, 36, 31 32, 31, 30 33
4 49 43, 49 49
5 57 53, 54, 58 54, 50, 59, 58, 56
6 68 69, 68
7 70, 70 78, 71, 79, 74
8 82, 84, 89 80, 88
9 93 90 90, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 14-09-2022

Đồng Nai
Mã: 9K2
Cần Thơ
Mã: K2T9
Sóc Trăng
Mã: T9K2
G8
56
97
97
G7
322
145
928
G6
9709
2535
2138
7440
8757
2523
1865
5720
8013
G5
1173
7712
0145
G4
32820
30245
61874
80230
24553
64723
09869
33818
95639
20415
48861
92038
76086
69312
03345
23800
07816
37751
85679
37034
36234
G3
01421
24274
56619
46975
35459
18883
G2
97799
85865
86626
G1
56491
34568
12582
ĐB
201720
861557
774567

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09 00
1 19, 18, 15, 12, 12 16, 13
2 20, 21, 20, 23, 22 23 26, 20, 28
3 30, 35, 38 39, 38 34, 34
4 45 40, 45 45, 45
5 53, 56 57, 57 59, 51
6 69 68, 65, 61 67, 65
7 74, 74, 73 75 79
8 86 82, 83
9 91, 99 97 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 07-09-2022

Đồng Nai
Mã: 9K1
Cần Thơ
Mã: K1T9
Sóc Trăng
Mã: T9K1
G8
84
20
95
G7
550
135
122
G6
4043
4874
7258
0414
1608
1599
9561
9587
6355
G5
8589
2840
0087
G4
30566
56963
01141
33735
33689
12982
40422
71260
25389
00137
26257
81979
38811
40225
75420
54452
54500
31027
80925
11345
72663
G3
65928
82352
52221
54286
92779
18038
G2
18935
04409
30360
G1
39982
82095
92459
ĐB
044670
057134
910180

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09, 08 00
1 11, 14
2 28, 22 21, 25, 20 20, 27, 25, 22
3 35, 35 34, 37, 35 38
4 41, 43 40 45
5 52, 58, 50 57 59, 52, 55
6 66, 63 60 60, 63, 61
7 70, 74 79 79
8 82, 89, 82, 89, 84 86, 89 80, 87, 87
9 95, 99 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 31-08-2022

Đồng Nai
Mã: 8K5
Cần Thơ
Mã: K5T8
Sóc Trăng
Mã: T8K5
G8
32
49
92
G7
908
434
441
G6
2205
9903
5829
7335
4925
9685
0944
4383
5487
G5
0496
7500
4766
G4
77123
57846
27396
85694
47400
40374
57113
55031
45651
61707
76083
41125
89129
84699
41602
41071
92649
36031
20119
52431
92985
G3
85067
35915
27894
28445
05080
45456
G2
64553
76910
30290
G1
14059
15152
68445
ĐB
935537
190428
594631

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 00, 05, 03, 08 07, 00 02
1 15, 13 10 19
2 23, 29 28, 25, 29, 25
3 37, 32 31, 35, 34 31, 31, 31
4 46 45, 49 45, 49, 44, 41
5 59, 53 52, 51 56
6 67 66
7 74 71
8 83, 85 80, 85, 83, 87
9 96, 94, 96 94, 99 90, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 24-08-2022

Đồng Nai
Mã: 8K4
Cần Thơ
Mã: K4T8
Sóc Trăng
Mã: T8K4
G8
99
18
26
G7
351
075
770
G6
6293
4436
3817
7478
7450
8012
3167
5879
0434
G5
4316
8206
4249
G4
00488
98658
94178
90964
71191
03372
83570
09461
12398
11928
16233
52169
05165
18509
70995
99915
72439
22744
68291
83252
12036
G3
17648
62242
35300
27242
49394
88787
G2
36029
06727
00863
G1
14005
87617
25699
ĐB
010375
758801
590672

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05 01, 00, 09, 06
1 16, 17 17, 12, 18 15
2 29 27, 28 26
3 36 33 39, 36, 34
4 48, 42 42 44, 49
5 58, 51 50 52
6 64 61, 69, 65 63, 67
7 75, 78, 72, 70 78, 75 72, 79, 70
8 88 87
9 91, 93, 99 98 99, 94, 95, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 17-08-2022

Cần Thơ
Mã: K3T8
Sóc Trăng
Mã: T8K3
Đồng Nai
Mã: 8K3
G8
83
76
87
G7
457
223
376
G6
8093
0535
6472
9960
9271
5399
4239
1396
8542
G5
2708
1220
5873
G4
42502
91931
17511
96198
65940
24114
61444
81650
20856
76543
17898
43267
45536
45360
93529
93994
70446
40130
14881
07850
93744
G3
39021
12736
86321
14983
29388
41597
G2
15303
50106
19232
G1
97108
20771
56782
ĐB
380271
270977
308173

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 08, 03, 02, 08 06
1 11, 14
2 21 21, 20, 23 29
3 36, 31, 35 36 32, 30, 39
4 40, 44 43 46, 44, 42
5 57 50, 56 50
6 67, 60, 60
7 71, 72 77, 71, 71, 76 73, 73, 76
8 83 83 82, 88, 81, 87
9 98, 93 98, 99 97, 94, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 4 » Xổ số miền Nam 10-08-2022

Đồng Nai
Mã: 8K2
Cần Thơ
Mã: K2T8
Sóc Trăng
Mã: T8K2
G8
84
86
17
G7
037
784
229
G6
4894
1994
6264
8050
8846
6131
2731
2189
0221
G5
8696
4997
6904
G4
22805
78060
56920
97199
39900
98595
33694
62102
50385
32590
15729
78853
43789
89676
81053
32702
42829
17224
20570
79850
12773
G3
27881
21377
20467
60615
33160
46887
G2
18732
02568
85276
G1
61521
12127
10254
ĐB
930509
330474
771622

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 09, 05, 00 02 02, 04
1 15 17
2 21, 20 27, 29 22, 29, 24, 21, 29
3 32, 37 31 31
4 46
5 53, 50 54, 53, 50
6 60, 64 68, 67 60
7 77 74, 76 76, 70, 73
8 81, 84 85, 89, 84, 86 87, 89
9 99, 95, 94, 96, 94, 94 90, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: