Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 29-09-2022

Tây Ninh
Mã: 9K5
An Giang
Mã: AG-9K5
Bình Thuận
Mã: 9K5
G8
86
87
63
G7
814
922
914
G6
8532
4819
4701
1570
4652
5476
5737
6633
5182
G5
7233
3298
0115
G4
43180
43746
06553
49128
35145
39163
32821
23955
77215
65121
31602
81337
29749
12915
63585
07683
53096
63567
93920
44065
00537
G3
74567
65252
16864
60323
41349
72956
G2
42845
15550
46979
G1
30029
00404
90998
ĐB
415740
519095
200611

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01 04, 02
1 19, 14 15, 15 11, 15, 14
2 29, 28, 21 23, 21, 22 20
3 33, 32 37 37, 37, 33
4 40, 45, 46, 45 49 49
5 52, 53 50, 55, 52 56
6 67, 63 64 67, 65, 63
7 70, 76 79
8 80, 86 87 85, 83, 82
9 95, 98 98, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 22-09-2022

Tây Ninh
Mã: 9K4
An Giang
Mã: AG-9K4
Bình Thuận
Mã: 9K4
G8
01
21
13
G7
072
840
175
G6
3312
2543
6133
5426
0023
4578
8799
2069
8725
G5
8536
4688
2990
G4
30355
60689
80331
52481
26232
93493
12960
39632
29121
68477
31420
79125
15285
07211
04771
65767
27214
52345
73108
07755
50637
G3
36337
88769
23242
40085
84443
71484
G2
67372
84163
04070
G1
56474
65232
33944
ĐB
909972
700495
734949

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01 08
1 12 11 14, 13
2 21, 20, 25, 26, 23, 21 25
3 37, 31, 32, 36, 33 32, 32 37
4 43 42, 40 49, 44, 43, 45
5 55 55
6 69, 60 63 67, 69
7 72, 74, 72, 72 77, 78 70, 71, 75
8 89, 81 85, 85, 88 84
9 93 95 90, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 15-09-2022

Tây Ninh
Mã: 9K3
An Giang
Mã: AG-9K3
Bình Thuận
Mã: 9K3
G8
95
41
89
G7
491
931
313
G6
0668
0974
9941
9996
8009
5391
3953
2779
9225
G5
0452
9445
9968
G4
02335
79463
31926
24696
95017
69757
70362
86428
09253
96285
24763
67897
51520
94300
90711
02827
84429
74138
55439
42296
06798
G3
72574
03939
32599
38082
53024
67548
G2
29659
65034
92921
G1
27390
09753
83340
ĐB
994803
194497
323937

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 03 00, 09
1 17 11, 13
2 26 28, 20 21, 24, 27, 29, 25
3 39, 35 34, 31 37, 38, 39
4 41 45, 41 40, 48
5 59, 57, 52 53, 53 53
6 63, 62, 68 63 68
7 74, 74 79
8 82, 85 89
9 90, 96, 91, 95 97, 99, 97, 96, 91 96, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 08-09-2022

Tây Ninh
Mã: 9K2
An Giang
Mã: AG-9K2
Bình Thuận
Mã: 9K2
G8
80
72
69
G7
725
882
333
G6
6059
4509
2954
1329
6812
7714
0158
9786
1741
G5
7581
9358
8340
G4
98582
97683
58002
62228
66797
30617
27470
95771
39284
11359
35273
24251
36113
98216
32581
61727
76445
03649
91757
63610
90590
G3
11522
60861
16316
08462
33102
74140
G2
39594
58477
81919
G1
15602
50335
36358
ĐB
308121
567327
436521

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 02, 09 02
1 17 16, 13, 16, 12, 14 19, 10
2 21, 22, 28, 25 27, 29 21, 27
3 35 33
4 40, 45, 49, 40, 41
5 59, 54 59, 51, 58 58, 57, 58
6 61 62 69
7 70 77, 71, 73, 72
8 82, 83, 81, 80 84, 82 81, 86
9 94, 97 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 01-09-2022

Tây Ninh
Mã: 9K1
An Giang
Mã: AG-9K1
Bình Thuận
Mã: 9K1
G8
12
86
18
G7
231
556
656
G6
1791
3430
6605
3725
4521
6952
7142
8827
1470
G5
8237
7154
7080
G4
50656
48745
71726
36924
45146
88500
84243
52654
29548
70227
10115
91211
02095
95485
22903
47327
49881
30983
32240
49776
94325
G3
62856
85985
18872
30232
97619
10935
G2
08739
17635
57503
G1
60808
22187
77420
ĐB
591801
567616
637885

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 08, 00, 05 03, 03
1 12 16, 15, 11 19, 18
2 26, 24 27, 25, 21 20, 27, 25, 27
3 39, 37, 30, 31 35, 32 35
4 45, 46, 43 48 40, 42
5 56, 56 54, 54, 52, 56 56
6
7 72 76, 70
8 85 87, 85, 86 85, 81, 83, 80
9 91 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 25-08-2022

Tây Ninh
Mã: 8K4
An Giang
Mã: AG-8K4
Bình Thuận
Mã: 8K4
G8
57
69
95
G7
725
398
299
G6
3368
6502
0034
0583
3724
8144
0824
6838
4563
G5
9377
8138
1464
G4
48669
02522
12967
59838
75428
20292
34371
63013
00310
62354
57382
50799
54894
61704
98860
42744
17655
19458
46830
88963
49880
G3
74918
82591
58816
79464
19125
72738
G2
35627
31900
59070
G1
90979
26710
50751
ĐB
503225
125627
907382

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02 00, 04
1 18 10, 16, 13, 10
2 25, 27, 22, 28, 25 27, 24 25, 24
3 38, 34 38 38, 30, 38
4 44 44
5 57 54 51, 55, 58
6 69, 67, 68 64, 69 60, 63, 64, 63
7 79, 71, 77 70
8 82, 83 82, 80
9 91, 92 99, 94, 98 99, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 18-08-2022

Tây Ninh
Mã: 8K3
An Giang
Mã: AG-8K3
Bình Thuận
Mã: 8K3
G8
84
95
91
G7
807
908
699
G6
9823
1660
7724
6566
6723
4667
5899
2462
1375
G5
3918
6314
5082
G4
29818
47240
21170
02439
27001
99237
72704
95394
88257
01901
40450
49394
67433
19562
35128
87938
12421
66194
99389
31794
18139
G3
21764
45536
16501
50409
65735
54225
G2
69618
09197
27558
G1
51788
29042
92262
ĐB
288238
073974
594884

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01, 04, 07 01, 09, 01, 08
1 18, 18, 18 14
2 23, 24 23 25, 28, 21
3 38, 36, 39, 37 33 35, 38, 39
4 40 42
5 57, 50 58
6 64, 60 62, 66, 67 62, 62
7 70 74 75
8 88, 84 84, 89, 82
9 97, 94, 94, 95 94, 94, 99, 99, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 5 » Xổ số miền Nam 11-08-2022

Tây Ninh
Mã: 8K2
An Giang
Mã: AG-8K2
Bình Thuận
Mã: 8K2
G8
55
46
24
G7
776
894
518
G6
8671
7758
3737
3585
7592
4142
1685
1926
3905
G5
8578
9357
7001
G4
09742
38471
96738
09659
53237
40920
21523
98504
21482
69860
28211
19016
97318
52078
89765
59000
49697
25623
59776
62344
31473
G3
00290
04892
83546
31710
50079
20537
G2
72801
05223
54805
G1
57236
21296
57227
ĐB
224778
842968
118322

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 01 04 05, 00, 01, 05
1 10, 11, 16, 18 18
2 20, 23 23 22, 27, 23, 26, 24
3 36, 38, 37, 37 37
4 42 46, 42, 46 44
5 59, 58, 55 57
6 68, 60 65
7 78, 71, 78, 71, 76 78 79, 76, 73
8 82, 85 85
9 90, 92 96, 92, 94 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: