Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 30-09-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL39
Bình Dương
Mã: 09K39
Trà Vinh
Mã: 31TV39
G8
75
92
04
G7
505
659
071
G6
7819
7407
4619
0634
5677
2264
6071
2480
5910
G5
4398
1595
0183
G4
94092
80338
38634
00549
98381
97234
48369
78307
77246
25486
76918
62641
43196
57902
70720
76971
96233
37065
72536
72690
02591
G3
28134
01010
37860
15736
17745
74410
G2
03030
83677
92093
G1
34315
95011
52819
ĐB
845391
324226
048453

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 07, 05 07, 02 04
1 15, 10, 19, 19 11, 18 19, 10, 10
2 26 20
3 30, 34, 38, 34, 34 36, 34 33, 36
4 49 46, 41 45
5 59 53
6 69 60, 64 65
7 75 77, 77 71, 71, 71
8 81 86 83, 80
9 91, 92, 98 96, 95, 92 93, 90, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 23-09-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL38
Bình Dương
Mã: 09K38
Trà Vinh
Mã: 31TV38
G8
42
47
54
G7
332
445
737
G6
6476
8862
5612
7925
9532
6634
2958
5448
3696
G5
4370
5559
6073
G4
53216
73288
03818
24289
87713
63227
18559
42217
13031
78887
46483
32841
26874
34032
67644
06393
29284
74834
88267
06764
17261
G3
50438
80350
98309
31231
07563
64868
G2
56005
23509
77542
G1
55551
27269
77757
ĐB
454170
932249
014420

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 05 09, 09
1 16, 18, 13, 12 17
2 27 25 20
3 38, 32 31, 31, 32, 32, 34 34, 37
4 42 49, 41, 45, 47 42, 44, 48
5 51, 50, 59 59 57, 58, 54
6 62 69 63, 68, 67, 64, 61
7 70, 70, 76 74 73
8 88, 89 87, 83 84
9 93, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 16-09-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL37
Bình Dương
Mã: 09K37
Trà Vinh
Mã: 31TV37
G8
64
28
04
G7
208
826
970
G6
3242
4071
3672
1727
8527
7698
5477
0377
7029
G5
9145
2108
5373
G4
47095
82103
60806
83259
52070
73904
66874
09674
46476
53461
08650
74495
40785
36767
15631
44590
56831
89011
45562
08897
81892
G3
16018
78388
44864
66941
44931
71089
G2
63449
35557
14367
G1
26794
96640
21957
ĐB
143375
893906
133100

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 03, 06, 04, 08 06, 08 00, 04
1 18 11
2 27, 27, 26, 28 29
3 31, 31, 31
4 49, 45, 42 40, 41
5 59 57, 50 57
6 64 64, 61, 67 67, 62
7 75, 70, 74, 71, 72 74, 76 73, 77, 77, 70
8 88 85 89
9 94, 95 95, 98 90, 97, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 09-09-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL36
Bình Dương
Mã: 09K36
Trà Vinh
Mã: 31TV36
G8
73
38
53
G7
960
873
497
G6
4640
3394
2169
5200
6851
4246
0828
1662
7740
G5
4970
3131
4734
G4
97271
42800
09251
00976
34607
33647
90854
91483
56385
95009
88816
48564
48164
72460
27138
70735
59422
20957
56406
69016
12174
G3
10693
96549
66629
06124
93874
80256
G2
47086
64027
49396
G1
42595
89449
56673
ĐB
635487
608191
309853

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 07 09, 00 06
1 16 16
2 27, 29, 24 22, 28
3 31, 38 38, 35, 34
4 49, 47, 40 49, 46 40
5 51, 54 51 53, 56, 57, 53
6 69, 60 64, 64, 60 62
7 71, 76, 70, 73 73 73, 74, 74
8 87, 86 83, 85
9 95, 93, 94 91 96, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 02-09-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL35
Bình Dương
Mã: 09K35
Trà Vinh
Mã: 31TV35
G8
27
13
60
G7
348
238
657
G6
4007
6827
3201
5496
4354
7107
7816
5818
8128
G5
2919
0242
6476
G4
83970
81115
73891
42267
46510
14621
52228
78120
99792
59427
15554
69924
84564
91106
06097
50110
75409
10031
50301
21670
02690
G3
30726
64744
84756
16739
81417
80230
G2
09077
27753
77977
G1
16984
26274
77139
ĐB
518800
681259
867187

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 00, 07, 01 06, 07 09, 01
1 15, 10, 19 13 17, 10, 16, 18
2 26, 21, 28, 27, 27 20, 27, 24 28
3 39, 38 39, 30, 31
4 44, 48 42
5 59, 53, 56, 54, 54 57
6 67 64 60
7 77, 70 74 77, 70, 76
8 84 87
9 91 92, 96 97, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 26-08-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL34
Bình Dương
Mã: 08K34
Trà Vinh
Mã: 31TV34
G8
32
83
90
G7
372
474
892
G6
1360
1683
6502
0878
5935
8647
3560
6250
4801
G5
3588
0929
1750
G4
76261
68956
71917
81337
40086
64776
87101
05875
83648
61951
49575
96161
96659
07421
94791
01395
95592
29298
03008
13994
54928
G3
00202
57579
07608
76762
59659
21772
G2
59412
15098
40332
G1
73477
22007
07893
ĐB
357766
061032
615782

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 01, 02 07, 08 08, 01
1 12, 17
2 21, 29 28
3 37, 32 32, 35 32
4 48, 47
5 56 51, 59 59, 50, 50
6 66, 61, 60 62, 61 60
7 77, 79, 76, 72 75, 75, 78, 74 72
8 86, 88, 83 83 82
9 98 93, 91, 95, 92, 98, 94, 92, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 19-08-2022

Vĩnh Long
Mã: 43VL33
Bình Dương
Mã: 08K33
Trà Vinh
Mã: 31TV33
G8
39
30
96
G7
211
219
810
G6
2189
7174
1727
5914
8202
9808
3635
2091
3142
G5
0470
4711
4929
G4
57541
12756
14333
25740
90573
15196
12365
28801
26130
03688
94137
37487
31103
52614
90857
07000
61720
83055
82840
19918
68377
G3
81582
07093
68656
93672
69464
63201
G2
90845
21674
64565
G1
81085
00210
97973
ĐB
285212
483569
720347

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 03, 02, 08 01, 00
1 12, 11 10, 14, 11, 14, 19 18, 10
2 27 20, 29
3 33, 39 30, 37, 30 35
4 45, 41, 40 47, 40, 42
5 56 56 57, 55
6 65 69 65, 64
7 73, 70, 74 74, 72 73, 77
8 85, 82, 89 88, 87
9 93, 96 91, 96
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMN » XSMN Thứ 6 » Xổ số miền Nam 12-08-2022

Trà Vinh
Mã: 31TV32
Vĩnh Long
Mã: 43VL32
Bình Dương
Mã: 08K32
G8
51
81
99
G7
695
604
243
G6
3796
2614
5225
4814
8397
5661
9670
6868
5070
G5
3985
7392
5987
G4
70517
60794
87859
10153
70274
12576
30506
71371
96271
38587
03829
59917
08904
21409
73525
59619
59315
21905
94616
49910
01531
G3
77761
63360
26669
83305
37745
37593
G2
95250
56994
69893
G1
15290
85899
68940
ĐB
706497
603527
667870

Thống kê Lô tô miền Nam

Đầu Trà Vinh Vĩnh Long Bình Dương
0 06 05, 04, 09, 04 05
1 17, 14 17, 14 19, 15, 16, 10
2 25 27, 29 25
3 31
4 40, 45, 43
5 50, 59, 53, 51
6 61, 60 69, 61 68
7 74, 76 71, 71 70, 70, 70
8 85 87, 81 87
9 97, 90, 94, 96, 95 99, 94, 92, 97 93, 93, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: