Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 02-10-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
24
00
G7
152
673
G6
7620
9162
2935
7349
7745
7457
G5
3750
1603
G4
36594
28521
10778
90561
74019
23674
36071
15391
06159
95430
36402
05978
60909
50411
G3
23129
82259
30037
36924
G2
62696
04376
G1
59179
69922
ĐB
887035
597297

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 02, 09, 03, 00
1 19 11
2 29, 21, 20, 24 22, 24
3 35, 35 37, 30
4 49, 45
5 59, 50, 52 59, 57
6 61, 62
7 79, 78, 74, 71 76, 78, 73
8
9 96, 94 97, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 25-09-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
67
73
G7
207
411
G6
8193
0105
6856
0020
5285
4426
G5
3425
2952
G4
71494
07253
12832
59226
54436
43511
93041
55184
72536
68939
48565
87837
54755
24767
G3
59408
97425
68152
89797
G2
48785
03126
G1
34744
89579
ĐB
404121
462073

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 08, 05, 07
1 11 11
2 21, 25, 26, 25 26, 20, 26
3 32, 36 36, 39, 37
4 44, 41
5 53, 56 52, 55, 52
6 67 65, 67
7 73, 79, 73
8 85 84, 85
9 94, 93 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 18-09-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
58
67
G7
340
135
G6
6414
6777
9907
5138
2905
2572
G5
9118
2434
G4
40764
19152
44469
59646
06540
96138
96285
45737
24475
43411
72599
31175
71375
87221
G3
95087
94247
50558
24645
G2
55533
34165
G1
46612
43330
ĐB
414556
936186

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 07 05
1 12, 18, 14 11
2 21
3 33, 38 30, 37, 34, 38, 35
4 47, 46, 40, 40 45
5 56, 52, 58 58
6 64, 69 65, 67
7 77 75, 75, 75, 72
8 87, 85 86
9 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 11-09-2022

Kon Tum
Mã: XSKT
Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
G8
23
04
G7
413
150
G6
2475
1189
9859
1348
6535
3730
G5
1760
7709
G4
59283
48788
21207
65383
23798
90214
26875
14624
54489
23028
88275
82611
10892
67451
G3
72832
50804
29830
45178
G2
64780
75436
G1
87949
43802
ĐB
262411
115755

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Kon Tum Thừa T. Huế
0 04, 07 02, 09, 04
1 11, 14, 13 11
2 23 24, 28
3 32 36, 30, 35, 30
4 49 48
5 59 55, 51, 50
6 60
7 75, 75 78, 75
8 80, 83, 88, 83, 89 89
9 98 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 04-09-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
99
21
G7
635
986
G6
2434
3789
3899
2357
1945
9322
G5
1867
3017
G4
69880
62643
68273
29091
33959
50202
35016
62775
96410
24383
22172
55021
22513
62750
G3
55754
16413
09833
40301
G2
20681
74588
G1
35437
17056
ĐB
140915
367422

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 02 01
1 15, 13, 16 10, 13, 17
2 22, 21, 22, 21
3 37, 34, 35 33
4 43 45
5 54, 59 56, 50, 57
6 67
7 73 75, 72
8 81, 80, 89 88, 83, 86
9 91, 99, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 28-08-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
28
04
G7
145
063
G6
2204
9169
6380
3183
6748
6155
G5
8592
3767
G4
59005
30661
55974
88693
66860
81595
97141
01755
37375
52949
41533
92898
13273
41134
G3
66864
33307
79529
67393
G2
88966
08788
G1
74666
47654
ĐB
403252
226193

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 07, 05, 04 04
1
2 28 29
3 33, 34
4 41, 45 49, 48
5 52 54, 55, 55
6 66, 66, 64, 61, 60, 69 67, 63
7 74 75, 73
8 80 88, 83
9 93, 95, 92 93, 93, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 21-08-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
75
16
G7
521
787
G6
9597
8613
6532
3853
8483
2493
G5
7612
4621
G4
03877
07343
45696
58182
33655
33164
02335
31736
97719
77392
42107
19500
79895
98912
G3
76013
74239
53412
27680
G2
56830
04246
G1
40260
99760
ĐB
320946
098395

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 07, 00
1 13, 12, 13 12, 19, 12, 16
2 21 21
3 30, 39, 35, 32 36
4 46, 43 46
5 55 53
6 60, 64 60
7 77, 75
8 82 80, 83, 87
9 96, 97 95, 92, 95, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 14-08-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
72
75
G7
305
044
G6
0973
5493
4485
1551
1560
8915
G5
9997
9116
G4
11632
75594
30138
85137
89015
90019
42842
92347
34160
38460
98377
33220
89181
41671
G3
75506
83643
83135
25222
G2
68477
74890
G1
80049
64979
ĐB
306493
900231

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 06, 05
1 15, 19 16, 15
2 22, 20
3 32, 38, 37 31, 35
4 49, 43, 42 47, 44
5 51
6 60, 60, 60
7 77, 73, 72 79, 77, 71, 75
8 85 81
9 93, 94, 97, 93 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: