Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 03-10-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
51
52
G7
290
686
G6
2261
2988
7918
8867
5969
0066
G5
5194
5162
G4
88427
25839
07001
11929
67031
73994
37250
35810
22644
65047
64627
32853
64059
67131
G3
03385
67397
88157
56365
G2
58133
64979
G1
09709
18007
ĐB
990337
052774

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 09, 01 07
1 18 10
2 27, 29 27
3 37, 33, 39, 31 31
4 44, 47
5 50, 51 57, 53, 59, 52
6 61 65, 62, 67, 69, 66
7 74, 79
8 85, 88 86
9 97, 94, 94, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 26-09-2022

Phú Yên
Mã: XSPY
Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
G8
56
33
G7
984
681
G6
2965
6993
1635
5298
3764
8961
G5
3963
3794
G4
19922
44807
28006
49810
23958
74557
91125
67057
55106
09588
41565
48165
88663
13659
G3
14669
45033
49070
40505
G2
06147
34380
G1
41668
97990
ĐB
957707
918341

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Phú Yên Thừa T. Huế
0 07, 07, 06 05, 06
1 10
2 22, 25
3 33, 35 33
4 47 41
5 58, 57, 56 57, 59
6 68, 69, 63, 65 65, 65, 63, 64, 61
7 70
8 84 80, 88, 81
9 93 90, 94, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 19-09-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
98
03
G7
980
305
G6
9666
3933
1369
8852
9240
3440
G5
6016
7254
G4
17878
81211
39958
82857
99176
91703
40693
06716
55256
51633
38841
30527
14003
96922
G3
28595
04057
18716
43747
G2
88803
82063
G1
15174
33901
ĐB
016494
128273

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 03, 03 01, 03, 05, 03
1 11, 16 16, 16
2 27, 22
3 33 33
4 47, 41, 40, 40
5 57, 58, 57 56, 54, 52
6 66, 69 63
7 74, 78, 76 73
8 80
9 94, 95, 93, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 12-09-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
04
87
G7
566
528
G6
7611
7653
4581
2263
2477
2399
G5
7592
1035
G4
83778
33410
63181
86172
91011
43668
41522
96023
54551
77024
35384
84624
93865
30924
G3
31805
35304
47580
11848
G2
11168
77371
G1
90115
66339
ĐB
572829
776593

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 05, 04, 04
1 15, 10, 11, 11
2 29, 22 23, 24, 24, 24, 28
3 39, 35
4 48
5 53 51
6 68, 68, 66 65, 63
7 78, 72 71, 77
8 81, 81 80, 84, 87
9 92 93, 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 05-09-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
05
45
G7
580
680
G6
4258
2230
8291
6823
6421
4534
G5
9248
1355
G4
63509
06818
31729
56296
35305
11970
28353
23657
11544
12854
53216
31965
24662
25206
G3
59252
10289
86859
09981
G2
34158
86161
G1
18847
09885
ĐB
092558
618848

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 09, 05, 05 06
1 18 16
2 29 23, 21
3 30 34
4 47, 48 48, 44, 45
5 58, 58, 52, 53, 58 59, 57, 54, 55
6 61, 65, 62
7 70
8 89, 80 85, 81, 80
9 96, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 29-08-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
97
94
G7
053
496
G6
5223
4138
4931
1133
3661
3068
G5
0540
7128
G4
88347
82233
61399
81504
21628
27099
76967
69442
81823
56414
21450
39937
06109
99098
G3
65314
77551
78279
20191
G2
22237
34265
G1
52011
28401
ĐB
223086
311495

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 04 01, 09
1 11, 14 14
2 28, 23 23, 28
3 37, 33, 38, 31 37, 33
4 47, 40 42
5 51, 53 50
6 67 65, 61, 68
7 79
8 86
9 99, 99, 97 95, 91, 98, 96, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 22-08-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
86
58
G7
949
595
G6
8473
8670
8055
6291
9458
6948
G5
8167
4879
G4
00654
04415
54097
74340
45882
35004
43299
27429
17980
87954
38354
33696
57146
45992
G3
87810
64838
73751
33126
G2
20089
68692
G1
31831
92504
ĐB
404404
458321

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 04, 04 04
1 10, 15
2 21, 26, 29
3 31, 38
4 40, 49 46, 48
5 54, 55 51, 54, 54, 58, 58
6 67
7 73, 70 79
8 89, 82, 86 80
9 97, 99 92, 96, 92, 91, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 15-08-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
01
20
G7
134
990
G6
9566
3055
4835
3385
3835
9652
G5
7041
5515
G4
13047
92185
10065
57609
30968
20466
60842
87241
31212
82102
99856
20184
52167
13692
G3
80186
17618
12569
16051
G2
26002
21243
G1
43396
76359
ĐB
185346
838207

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 02, 09, 01 07, 02
1 18 12, 15
2 20
3 35, 34 35
4 46, 47, 42, 41 43, 41
5 55 59, 51, 56, 52
6 65, 68, 66, 66 69, 67
7
8 86, 85 84, 85
9 96 92, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: