Hôm nay Thứ 4, ngày 05/10/2022

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 04-10-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
39
38
G7
483
369
G6
3097
7777
3828
1586
6841
2789
G5
5485
0376
G4
41134
73775
29114
87970
42108
93100
85347
27244
66610
64461
91663
81259
50799
54279
G3
49329
31814
29665
52259
G2
51276
57954
G1
15604
14304
ĐB
811279
223988

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 04, 08, 00 04
1 14, 14 10
2 29, 28
3 34, 39 38
4 47 44, 41
5 54, 59, 59
6 65, 61, 63, 69
7 79, 76, 75, 70, 77 79, 76
8 85, 83 88, 86, 89
9 97 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 27-09-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
16
13
G7
384
056
G6
2196
6271
7227
6762
2460
8152
G5
0122
0377
G4
69654
30729
05873
59205
90694
99472
67354
29568
26246
05672
19267
00148
34090
12695
G3
05012
06135
26018
72483
G2
05823
20588
G1
45166
40969
ĐB
355419
468462

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 05
1 19, 12, 16 18, 13
2 23, 29, 22, 27
3 35
4 46, 48
5 54, 54 52, 56
6 66 62, 69, 68, 67, 62, 60
7 73, 72, 71 72, 77
8 84 88, 83
9 94, 96 90, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 20-09-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
07
08
G7
743
595
G6
3303
0359
8550
3351
4070
7028
G5
7256
1625
G4
14288
26566
44967
47268
40181
44459
07585
65026
21637
05965
24946
85762
47939
40048
G3
08628
33939
28159
44916
G2
88064
77285
G1
60011
40821
ĐB
938258
226231

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 03, 07 08
1 11 16
2 28 21, 26, 25, 28
3 39 31, 37, 39
4 43 46, 48
5 58, 59, 56, 59, 50 59, 51
6 64, 66, 67, 68 65, 62
7 70
8 88, 81, 85 85
9 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 13-09-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
03
21
G7
467
591
G6
1371
6512
7166
2842
9730
3480
G5
2494
2764
G4
27036
97043
38200
46964
00223
40975
37571
57824
61963
53899
53242
30676
24193
25678
G3
71119
24569
12970
18965
G2
11491
92734
G1
12445
22740
ĐB
779482
043039

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 00, 03
1 19, 12
2 23 24, 21
3 36 39, 34, 30
4 45, 43 40, 42, 42
5
6 69, 64, 66, 67 65, 63, 64
7 75, 71, 71 70, 76, 78
8 82 80
9 91, 94 99, 93, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 06-09-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
03
90
G7
708
414
G6
7260
5486
6052
3695
7816
8606
G5
3216
4029
G4
24852
47297
55325
00084
10690
39221
24487
57641
92289
05298
78201
67763
39894
16415
G3
47707
05784
22880
85283
G2
84380
23270
G1
09953
15248
ĐB
905485
868768

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 07, 08, 03 01, 06
1 16 15, 16, 14
2 25, 21 29
3
4 48, 41
5 53, 52, 52
6 60 68, 63
7 70
8 85, 80, 84, 84, 87, 86 80, 83, 89
9 97, 90 98, 94, 95, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 30-08-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
36
92
G7
282
001
G6
2386
1097
3802
9381
5693
2985
G5
4753
3793
G4
53639
87685
18170
74850
13296
82184
85577
58785
99931
88462
44894
75553
66626
66696
G3
73523
55181
99740
07905
G2
41926
17377
G1
94518
04798
ĐB
517484
624132

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 02 05, 01
1 18
2 26, 23 26
3 39, 36 32, 31
4 40
5 50, 53 53
6 62
7 70, 77 77
8 84, 81, 85, 84, 86, 82 85, 81, 85
9 96, 97 98, 94, 96, 93, 93, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 23-08-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
86
14
G7
458
714
G6
7086
1725
9669
5676
8918
5293
G5
5629
3486
G4
04096
36603
28798
87843
75124
50373
80199
21720
76183
31941
28928
44709
24105
38155
G3
92124
47716
96751
30117
G2
00110
30757
G1
15846
74222
ĐB
701938
898625

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 03 09, 05
1 10, 16 17, 18, 14, 14
2 24, 24, 29, 25 25, 22, 20, 28
3 38
4 46, 43 41
5 58 57, 51, 55
6 69
7 73 76
8 86, 86 83, 86
9 96, 98, 99 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 16-08-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
99
58
G7
187
024
G6
7734
4809
4304
9238
8564
5407
G5
7443
5665
G4
12827
44221
15989
03585
71000
55770
42594
51358
76178
95993
25211
81326
82929
40348
G3
02813
54176
95937
95728
G2
01849
19789
G1
69844
16478
ĐB
894974
930671

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 00, 09, 04 07
1 13 11
2 27, 21 28, 26, 29, 24
3 34 37, 38
4 44, 49, 43 48
5 58, 58
6 65, 64
7 74, 76, 70 71, 78, 78
8 89, 85, 87 89
9 94, 99 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: