Hôm nay Thứ 4, ngày 05/10/2022

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 28-09-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
11
04
G7
961
474
G6
5701
1724
9672
1506
2365
5686
G5
5279
4808
G4
70888
26477
82988
46857
23757
79711
40233
80050
44294
31850
28454
51518
37002
18722
G3
24045
83197
95990
34588
G2
49629
09558
G1
55484
66111
ĐB
860429
834582

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01 02, 08, 06, 04
1 11, 11 11, 18
2 29, 29, 24 22
3 33
4 45
5 57, 57 58, 50, 50, 54
6 61 65
7 77, 79, 72 74
8 84, 88, 88 82, 88, 86
9 97 90, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 21-09-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
60
13
G7
072
050
G6
8983
2562
0211
5583
4543
1815
G5
2458
2008
G4
66419
77796
22338
96902
07076
79069
95467
15148
31172
60499
71235
92967
45211
30648
G3
23083
99178
42910
19274
G2
51374
13231
G1
47950
34843
ĐB
506766
984745

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02 08
1 19, 11 10, 11, 15, 13
2
3 38 31, 35
4 45, 43, 48, 48, 43
5 50, 58 50
6 66, 69, 67, 62, 60 67
7 74, 78, 76, 72 74, 72
8 83, 83 83
9 96 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 14-09-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
78
37
G7
125
424
G6
5498
2447
0065
9840
1306
0461
G5
3171
9293
G4
62706
99214
41808
74225
59235
11839
01941
66600
89403
16411
10708
73745
43825
10280
G3
11776
79965
97840
33500
G2
67603
39669
G1
54774
66832
ĐB
941551
264790

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03, 06, 08 00, 00, 03, 08, 06
1 14 11
2 25, 25 25, 24
3 35, 39 32, 37
4 41, 47 40, 45, 40
5 51
6 65, 65 69, 61
7 74, 76, 71, 78
8 80
9 98 90, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 07-09-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
95
58
G7
720
503
G6
3067
1113
0538
2538
3960
8038
G5
3862
4766
G4
95784
03072
75537
84014
23038
62943
13028
33897
80425
47550
77154
53855
11009
99208
G3
35833
61063
20690
62162
G2
11150
02908
G1
02001
32912
ĐB
953622
867239

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01 08, 09, 08, 03
1 14, 13 12
2 22, 28, 20 25
3 33, 37, 38, 38 39, 38, 38
4 43
5 50 50, 54, 55, 58
6 63, 62, 67 62, 66, 60
7 72
8 84
9 95 90, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 31-08-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
36
00
G7
843
028
G6
7212
8072
0408
8474
7535
7636
G5
9803
7381
G4
65132
88568
89373
35232
23415
16189
53385
77987
34325
98388
80087
93920
21262
12377
G3
96097
78368
20554
28010
G2
50534
44093
G1
63003
37953
ĐB
806253
189387

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 03, 03, 08 00
1 15, 12 10
2 25, 20, 28
3 34, 32, 32, 36 35, 36
4 43
5 53 53, 54
6 68, 68 62
7 73, 72 77, 74
8 89, 85 87, 87, 88, 87, 81
9 97 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 24-08-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
17
12
G7
599
647
G6
2310
3801
7561
5065
0267
8029
G5
9002
4464
G4
74881
07668
94121
98073
03656
18921
27908
61602
90739
19340
34112
48034
10306
39977
G3
77005
38774
81731
14142
G2
09118
58035
G1
54259
86160
ĐB
556678
738527

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05, 08, 02, 01 02, 06
1 18, 10, 17 12, 12
2 21, 21 27, 29
3 35, 31, 39, 34
4 42, 40, 47
5 59, 56
6 68, 61 60, 64, 65, 67
7 78, 74, 73 77
8 81
9 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 17-08-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
68
28
G7
530
937
G6
9875
3177
9830
4297
8195
7072
G5
7131
7831
G4
32105
28612
51039
82948
80565
69367
96588
17064
15918
36881
87364
17398
68905
34051
G3
83555
68846
59199
48260
G2
86212
91711
G1
24361
76409
ĐB
982704
560571

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04, 05 09, 05
1 12, 12 11, 18
2 28
3 39, 31, 30, 30 31, 37
4 46, 48
5 55 51
6 61, 65, 67, 68 60, 64, 64
7 75, 77 71, 72
8 88 81
9 99, 98, 97, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 10-08-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
22
07
G7
113
809
G6
4588
6004
0016
3188
2357
9837
G5
7769
4655
G4
06426
38994
45228
37701
81210
68371
96574
43107
48731
81022
93643
42820
58850
44727
G3
17575
23979
98739
48130
G2
67099
00141
G1
59772
91145
ĐB
307517
157623

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01, 04 07, 09, 07
1 17, 10, 16, 13
2 26, 28, 22 23, 22, 20, 27
3 39, 30, 31, 37
4 45, 41, 43
5 50, 55, 57
6 69
7 72, 75, 79, 71, 74
8 88 88
9 99, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: