Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 30-09-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
26
65
G7
534
048
G6
2374
4026
3727
1589
9950
3631
G5
2448
4336
G4
90141
23758
51537
66865
69766
64920
11517
45369
97108
87085
50701
29766
11692
42675
G3
16441
06188
23199
44773
G2
50483
78952
G1
81050
37623
ĐB
141113
816156

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08, 01
1 13, 17
2 20, 26, 27, 26 23
3 37, 34 36, 31
4 41, 41, 48 48
5 50, 58 56, 52, 50
6 65, 66 69, 66, 65
7 74 73, 75
8 83, 88 85, 89
9 99, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 23-09-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
01
92
G7
808
571
G6
4244
6259
5819
9085
2565
5669
G5
5639
5609
G4
49503
93172
05481
33787
67282
78258
86691
34439
87100
75831
80035
17621
09445
30214
G3
82301
80434
24786
93205
G2
31664
19219
G1
04794
07096
ĐB
586994
270160

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 03, 08, 01 05, 00, 09
1 19 19, 14
2 21
3 34, 39 39, 31, 35
4 44 45
5 58, 59
6 64 60, 65, 69
7 72 71
8 81, 87, 82 86, 85
9 94, 94, 91 96, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 16-09-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
57
76
G7
907
314
G6
6295
8262
6597
6858
7938
6232
G5
9892
0374
G4
64562
90084
36162
02130
48062
67051
84684
00069
00159
44475
00917
84601
00517
11977
G3
03975
70847
09766
39001
G2
98894
82092
G1
41425
69533
ĐB
785813
812452

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 07 01, 01
1 13 17, 17, 14
2 25
3 30 33, 38, 32
4 47
5 51, 57 52, 59, 58
6 62, 62, 62, 62 66, 69
7 75 75, 77, 74, 76
8 84, 84
9 94, 92, 95, 97 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 09-09-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
75
59
G7
867
654
G6
6014
8308
3289
0921
1948
8964
G5
1273
3431
G4
89345
95925
06195
07101
55751
79384
03813
77238
23778
04351
61315
03514
56377
61414
G3
61941
76702
76983
12636
G2
05436
85959
G1
33896
61334
ĐB
126531
642240

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02, 01, 08
1 13, 14 15, 14, 14
2 25 21
3 31, 36 34, 36, 38, 31
4 41, 45 40, 48
5 51 59, 51, 54, 59
6 67 64
7 73, 75 78, 77
8 84, 89 83
9 96, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 02-09-2022

Ninh Thuận
Mã: XSNT
Gia Lai
Mã: XSGL
G8
11
81
G7
094
759
G6
6754
1683
2332
1637
5373
7158
G5
8039
9241
G4
00134
21423
59662
35303
88067
72590
52824
74383
24103
00071
57284
63952
49146
68094
G3
95318
38714
68653
11093
G2
89671
68745
G1
12178
06658
ĐB
237488
567290

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 03 03
1 18, 14, 11
2 23, 24
3 34, 39, 32 37
4 45, 46, 41
5 54 58, 53, 52, 58, 59
6 62, 67
7 78, 71 71, 73
8 88, 83 83, 84, 81
9 90, 94 90, 93, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 26-08-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
32
10
G7
696
840
G6
4747
1133
8955
8419
0302
5218
G5
2016
2494
G4
64177
53708
29427
43437
05604
25833
54959
00305
79827
48198
81292
19464
60632
63753
G3
79319
98282
08231
72760
G2
22828
19243
G1
04823
13248
ĐB
661846
632950

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08, 04 05, 02
1 19, 16 19, 18, 10
2 23, 28, 27 27
3 37, 33, 33, 32 31, 32
4 46, 47 48, 43, 40
5 59, 55 50, 53
6 60, 64
7 77
8 82
9 96 98, 92, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 19-08-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
00
40
G7
036
324
G6
8477
0204
5644
7094
3397
0818
G5
9671
4976
G4
77188
83219
63785
64834
90713
68450
34520
32858
30797
61457
79013
09661
86996
24606
G3
69776
08223
64912
51832
G2
72823
45179
G1
49981
34846
ĐB
732106
429035

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 04, 00 06
1 19, 13 12, 13, 18
2 23, 23, 20 24
3 34, 36 35, 32
4 44 46, 40
5 50 58, 57
6 61
7 76, 71, 77 79, 76
8 81, 88, 85
9 97, 96, 94, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 12-08-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
97
00
G7
915
895
G6
3604
6964
9813
7719
0132
0351
G5
4375
1892
G4
30138
38799
51019
23036
13295
06057
67400
49898
27823
09483
22238
24306
80403
42019
G3
61260
68451
46644
09399
G2
35163
16692
G1
91393
87932
ĐB
346952
983551

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 04 06, 03, 00
1 19, 13, 15 19, 19
2 23
3 38, 36 32, 38, 32
4 44
5 52, 51, 57 51, 51
6 63, 60, 64
7 75
8 83
9 93, 99, 95, 97 92, 99, 98, 92, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: