Hôm nay Thứ 3, ngày 30/05/2023

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 26-05-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
71
00
G7
773
729
G6
8903
4694
2899
4585
8129
8932
G5
5325
8513
G4
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
89620
55868
80915
13955
47539
03740
99430
G3
95981
00123
51898
25004
G2
12674
11719
G1
38441
72488
ĐB
006330
569179

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 03, 00, 03 04, 00
1 15 19, 15, 13
2 23, 24, 25 20, 29, 29
3 30 39, 30, 32
4 41 40
5 55
6 68
7 74, 77, 73, 71 79
8 81 88, 85
9 97, 91, 94, 99 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 19-05-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
64
30
G7
982
453
G6
4306
7665
4643
4329
9594
0315
G5
9564
2220
G4
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
89928
42398
47379
61674
00395
96772
98475
G3
37145
88820
47972
20969
G2
39972
02673
G1
07964
74030
ĐB
930199
723029

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 01, 06
1 12 15
2 20 29, 28, 20, 29
3 37, 34 30, 30
4 45, 44, 43
5 53
6 64, 62, 64, 65, 64 69
7 72, 70 73, 72, 79, 74, 72, 75
8 82
9 99 98, 95, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 12-05-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
61
89
G7
195
945
G6
4279
4690
1621
3289
6178
5459
G5
3778
3121
G4
51369
68993
42215
91695
18305
48332
15001
47477
31966
86013
03168
93554
50604
75944
G3
47500
86478
34293
51414
G2
42785
06540
G1
06414
61385
ĐB
701483
320593

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 00, 05, 01 04
1 14, 15 14, 13
2 21 21
3 32
4 40, 44, 45
5 54, 59
6 69, 61 66, 68
7 78, 78, 79 77, 78
8 83, 85 85, 89, 89
9 93, 95, 90, 95 93, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 05-05-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
31
61
G7
132
205
G6
4834
7041
6252
4708
4817
9938
G5
3663
1933
G4
05434
51623
17820
64069
93099
90308
63374
14406
95286
61037
55561
22020
58134
32130
G3
36723
85477
00590
74522
G2
79570
78395
G1
94806
81491
ĐB
452694
791458

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 06, 08 06, 08, 05
1 17
2 23, 23, 20 22, 20
3 34, 34, 32, 31 37, 34, 30, 33, 38
4 41
5 52 58
6 69, 63 61, 61
7 70, 77, 74
8 86
9 94, 99 91, 95, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 28-04-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
63
16
G7
130
639
G6
3814
6745
1854
5318
8728
7015
G5
7426
5686
G4
65642
58925
25502
17672
53536
87259
59424
11455
85050
90945
54902
28067
11094
80485
G3
31159
65235
28999
83454
G2
74414
85228
G1
08297
68626
ĐB
560979
400766

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02 02
1 14, 14 18, 15, 16
2 25, 24, 26 26, 28, 28
3 35, 36, 30 39
4 42, 45 45
5 59, 59, 54 54, 55, 50
6 63 66, 67
7 79, 72
8 85, 86
9 97 99, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 21-04-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
62
59
G7
655
590
G6
4141
6826
3621
0021
8394
9663
G5
9117
9869
G4
22516
32913
97831
70441
19468
89742
98131
16507
30341
97516
86455
13494
01823
62956
G3
76893
21210
92189
32317
G2
49118
19673
G1
65722
43707
ĐB
580016
183209

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 09, 07, 07
1 16, 18, 10, 16, 13, 17 17, 16
2 22, 26, 21 23, 21
3 31, 31
4 41, 42, 41 41
5 55 55, 56, 59
6 68, 62 69, 63
7 73
8 89
9 93 94, 94, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 14-04-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
22
81
G7
796
601
G6
0370
6759
8463
5930
2854
8478
G5
7119
1076
G4
22894
37486
89937
56202
69815
54630
44086
61216
78048
23497
21843
82950
01871
32094
G3
33065
01744
67650
87462
G2
76065
85302
G1
21668
64885
ĐB
708726
298062

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 02 02, 01
1 15, 19 16
2 26, 22
3 37, 30 30
4 44 48, 43
5 59 50, 50, 54
6 68, 65, 65, 63 62, 62
7 70 71, 76, 78
8 86, 86 85, 81
9 94, 96 97, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 07-04-2023

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
83
87
G7
318
700
G6
6148
6390
2062
2341
8405
9210
G5
8431
7439
G4
81810
24067
66521
52791
02295
01738
10040
21658
15221
89346
24019
66487
20013
95893
G3
71698
83640
37766
22314
G2
63910
80128
G1
16821
91756
ĐB
581637
705710

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 05, 00
1 10, 10, 18 10, 14, 19, 13, 10
2 21, 21 28, 21
3 37, 38, 31 39
4 40, 40, 48 46, 41
5 56, 58
6 67, 62 66
7
8 83 87, 87
9 98, 91, 95, 90 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: