Hôm nay Thứ 4, ngày 05/10/2022

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 01-10-2022

Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
G8
87
59
86
G7
558
843
450
G6
4039
2050
5645
4146
6095
8235
8273
8936
0318
G5
2232
8952
3832
G4
12273
53987
13272
29457
89185
61935
79535
30895
72837
43850
20109
79049
02758
36879
06821
95278
51253
15560
96405
58795
88598
G3
37057
82651
38465
57020
91459
66515
G2
54045
67623
11871
G1
82516
09190
79239
ĐB
337479
770005
800622

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 05, 09 05
1 16 15, 18
2 23, 20 22, 21
3 35, 35, 32, 39 37, 35 39, 32, 36
4 45, 45 49, 46, 43
5 57, 51, 57, 50, 58 50, 58, 52, 59 59, 53, 50
6 65 60
7 79, 73, 72 79 71, 78, 73
8 87, 85, 87 86
9 90, 95, 95 95, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 24-09-2022

Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
G8
07
93
72
G7
440
079
931
G6
3961
6755
0401
9034
7870
4631
9232
4522
2569
G5
2780
9571
9182
G4
77957
45755
84884
03523
44340
95457
32663
64972
51613
14479
10702
13381
94402
14797
38675
63680
29736
32593
95234
77454
49851
G3
48334
87346
28289
36107
86305
03196
G2
53575
06140
00167
G1
47314
72126
63195
ĐB
892092
066089
809574

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 01, 07 07, 02, 02 05
1 14 13
2 23 26 22
3 34 34, 31 36, 34, 32, 31
4 46, 40, 40 40
5 57, 55, 57, 55 54, 51
6 63, 61 67, 69
7 75 72, 79, 71, 70, 79 74, 75, 72
8 84, 80 89, 89, 81 80, 82
9 92 97, 93 95, 96, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 17-09-2022

Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
G8
57
21
53
G7
166
459
456
G6
9168
1478
7332
0017
3578
5113
7469
3414
2581
G5
1687
8075
6838
G4
89573
72377
09376
15572
10083
00810
42816
14412
38674
56641
86020
70830
49592
74720
22573
68344
63939
99417
15979
55910
79604
G3
36802
99003
18618
60712
77064
03488
G2
07148
33062
90092
G1
09755
44859
86405
ĐB
137609
853656
800859

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 09, 02, 03 05, 04
1 10, 16 18, 12, 12, 17, 13 17, 10, 14
2 20, 20, 21
3 32 30 39, 38
4 48 41 44
5 55, 57 56, 59, 59 59, 56, 53
6 68, 66 62 64, 69
7 73, 77, 76, 72, 78 74, 75, 78 73, 79
8 83, 87 88, 81
9 92 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 10-09-2022

Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
G8
33
77
55
G7
796
980
893
G6
2928
9870
5564
0718
9268
5401
0674
9215
5517
G5
8863
4205
5515
G4
47984
90108
33892
98855
50156
48687
94174
89566
77926
25135
22558
93896
30492
16746
41344
89608
48238
52398
11735
14516
60722
G3
83337
05859
60024
07154
64400
69669
G2
15646
42228
10227
G1
65101
15455
73682
ĐB
997167
757959
907600

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 01, 08 05, 01 00, 00, 08
1 18 16, 15, 15, 17
2 28 28, 24, 26 27, 22
3 37, 33 35 38, 35
4 46 46 44
5 59, 55, 56 59, 55, 54, 58 55
6 67, 63, 64 66, 68 69
7 74, 70 77 74
8 84, 87 80 82
9 92, 96 96, 92 98, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 03-09-2022

Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
G8
06
66
86
G7
707
936
919
G6
0959
2157
2301
1635
2963
8772
5986
1488
9217
G5
2279
2595
0359
G4
38901
06196
63877
00791
99715
68242
23283
95577
88987
83485
22325
34400
40626
34096
61872
35286
12035
68479
42163
96761
69337
G3
41905
26800
96909
45109
30356
06404
G2
68855
79371
81223
G1
47902
44190
55046
ĐB
281288
908388
327857

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 02, 05, 00, 01, 01, 07, 06 09, 09, 00 04
1 15 17, 19
2 25, 26 23
3 35, 36 35, 37
4 42 46
5 55, 59, 57 57, 56, 59
6 63, 66 63, 61
7 77, 79 71, 77, 72 72, 79
8 88, 83 88, 87, 85 86, 86, 88, 86
9 96, 91 90, 96, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 27-08-2022

Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
G8
37
35
22
G7
261
204
119
G6
1672
7159
9344
9365
3000
9607
4824
8946
7053
G5
6504
6827
5530
G4
04627
88504
50854
89783
46564
45992
47831
64372
67284
79297
91003
96034
77057
54619
27919
37669
62409
39315
24251
61736
34288
G3
98409
16187
86741
08020
23704
19538
G2
06590
72305
56424
G1
13250
20896
11420
ĐB
150337
870715
227548

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 09, 04, 04 05, 03, 00, 07, 04 04, 09
1 15, 19 19, 15, 19
2 27 20, 27 20, 24, 24, 22
3 37, 31, 37 34, 35 38, 36, 30
4 44 41 48, 46
5 50, 54, 59 57 51, 53
6 64, 61 65 69
7 72 72
8 87, 83 84 88
9 90, 92 96, 97
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 20-08-2022

Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
G8
11
61
47
G7
117
834
756
G6
8443
7695
1131
9046
7040
3257
3847
5157
8985
G5
5890
1849
4747
G4
13261
62079
98373
90505
83695
66427
51180
88915
05763
48841
51455
42133
40668
92286
13435
76467
48703
54510
87974
77732
09980
G3
27785
46217
80323
70637
04706
31362
G2
19694
36109
49001
G1
80895
74400
81174
ĐB
173034
861609
130019

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 05 09, 00, 09 01, 06, 03
1 17, 17, 11 15 19, 10
2 27 23
3 34, 31 37, 33, 34 35, 32
4 43 41, 49, 46, 40 47, 47, 47
5 55, 57 57, 56
6 61 63, 68, 61 62, 67
7 79, 73 74, 74
8 85, 80 86 80, 85
9 95, 94, 95, 90, 95
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 13-08-2022

Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
G8
57
94
29
G7
518
406
833
G6
5994
0125
1691
1888
0136
2559
2672
4021
3211
G5
9739
8536
5349
G4
98588
84013
82178
71615
70073
15764
65363
91051
09205
82170
23256
38849
69210
51085
67529
92089
93249
78482
87931
97542
54350
G3
34998
73570
25362
78718
99179
58981
G2
51012
90282
37836
G1
82863
67179
20804
ĐB
324370
088387
714939

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 05, 06 04
1 12, 13, 15, 18 18, 10 11
2 25 29, 21, 29
3 39 36, 36 39, 36, 31, 33
4 49 49, 42, 49
5 57 51, 56, 59 50
6 63, 64, 63 62
7 70, 70, 78, 73 79, 70 79, 72
8 88 87, 82, 85, 88 81, 89, 82
9 98, 94, 91 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: