Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ số miền Trung 04-10-2022

Đăk Lắk
Mã: XSDLK
Quảng Nam
Mã: XSQNM
G8
39
38
G7
483
369
G6
3097
7777
3828
1586
6841
2789
G5
5485
0376
G4
41134
73775
29114
87970
42108
93100
85347
27244
66610
64461
91663
81259
50799
54279
G3
49329
31814
29665
52259
G2
51276
57954
G1
15604
14304
ĐB
811279
223988

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đăk Lắk Quảng Nam
0 04, 08, 00 04
1 14, 14 10
2 29, 28
3 34, 39 38
4 47 44, 41
5 54, 59, 59
6 65, 61, 63, 69
7 79, 76, 75, 70, 77 79, 76
8 85, 83 88, 86, 89
9 97 99
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ số miền Trung 03-10-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Phú Yên
Mã: XSPY
G8
51
52
G7
290
686
G6
2261
2988
7918
8867
5969
0066
G5
5194
5162
G4
88427
25839
07001
11929
67031
73994
37250
35810
22644
65047
64627
32853
64059
67131
G3
03385
67397
88157
56365
G2
58133
64979
G1
09709
18007
ĐB
990337
052774

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Phú Yên
0 09, 01 07
1 18 10
2 27, 29 27
3 37, 33, 39, 31 31
4 44, 47
5 50, 51 57, 53, 59, 52
6 61 65, 62, 67, 69, 66
7 74, 79
8 85, 88 86
9 97, 94, 94, 90
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Chủ Nhật » Xổ số miền Trung 02-10-2022

Thừa T. Huế
Mã: XSTTH
Kon Tum
Mã: XSKT
G8
24
00
G7
152
673
G6
7620
9162
2935
7349
7745
7457
G5
3750
1603
G4
36594
28521
10778
90561
74019
23674
36071
15391
06159
95430
36402
05978
60909
50411
G3
23129
82259
30037
36924
G2
62696
04376
G1
59179
69922
ĐB
887035
597297

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Thừa T. Huế Kon Tum
0 02, 09, 03, 00
1 19 11
2 29, 21, 20, 24 22, 24
3 35, 35 37, 30
4 49, 45
5 59, 50, 52 59, 57
6 61, 62
7 79, 78, 74, 71 76, 78, 73
8
9 96, 94 97, 91
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ số miền Trung 01-10-2022

Đắk Nông
Mã: XSDNO
Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Quảng Ngãi
Mã: XSQNG
G8
87
59
86
G7
558
843
450
G6
4039
2050
5645
4146
6095
8235
8273
8936
0318
G5
2232
8952
3832
G4
12273
53987
13272
29457
89185
61935
79535
30895
72837
43850
20109
79049
02758
36879
06821
95278
51253
15560
96405
58795
88598
G3
37057
82651
38465
57020
91459
66515
G2
54045
67623
11871
G1
82516
09190
79239
ĐB
337479
770005
800622

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đắk Nông Đà Nẵng Quảng Ngãi
0 05, 09 05
1 16 15, 18
2 23, 20 22, 21
3 35, 35, 32, 39 37, 35 39, 32, 36
4 45, 45 49, 46, 43
5 57, 51, 57, 50, 58 50, 58, 52, 59 59, 53, 50
6 65 60
7 79, 73, 72 79 71, 78, 73
8 87, 85, 87 86
9 90, 95, 95 95, 98
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ số miền Trung 30-09-2022

Gia Lai
Mã: XSGL
Ninh Thuận
Mã: XSNT
G8
26
65
G7
534
048
G6
2374
4026
3727
1589
9950
3631
G5
2448
4336
G4
90141
23758
51537
66865
69766
64920
11517
45369
97108
87085
50701
29766
11692
42675
G3
16441
06188
23199
44773
G2
50483
78952
G1
81050
37623
ĐB
141113
816156

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 08, 01
1 13, 17
2 20, 26, 27, 26 23
3 37, 34 36, 31
4 41, 41, 48 48
5 50, 58 56, 52, 50
6 65, 66 69, 66, 65
7 74 73, 75
8 83, 88 85, 89
9 99, 92
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ số miền Trung 29-09-2022

Bình Định
Mã: XSBDI
Quảng Trị
Mã: XSQT
Quảng Bình
Mã: XSQB
G8
00
91
93
G7
938
229
264
G6
6848
0138
4636
2687
9104
4577
9763
2252
0237
G5
8302
8158
6770
G4
23385
02018
08428
40435
64100
05992
30881
51461
42997
77321
15134
86484
25978
74582
04543
89481
27583
10426
58732
01091
39750
G3
70147
61044
05131
77562
23554
05877
G2
12791
00772
82332
G1
53124
49273
04390
ĐB
544167
777677
745635

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 00, 02, 00 04
1 18
2 24, 28 21, 29 26
3 35, 38, 36, 38 31, 34 35, 32, 32, 37
4 47, 44, 48 43
5 58 54, 50, 52
6 67 62, 61 63, 64
7 77, 73, 72, 78, 77 77, 70
8 85, 81 84, 82, 87 81, 83
9 91, 92 97, 91 90, 91, 93
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ số miền Trung 28-09-2022

Đà Nẵng
Mã: XSDNG
Khánh Hòa
Mã: XSKH
G8
11
04
G7
961
474
G6
5701
1724
9672
1506
2365
5686
G5
5279
4808
G4
70888
26477
82988
46857
23757
79711
40233
80050
44294
31850
28454
51518
37002
18722
G3
24045
83197
95990
34588
G2
49629
09558
G1
55484
66111
ĐB
860429
834582

Thống kê Lô tô miền Trung

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 01 02, 08, 06, 04
1 11, 11 11, 18
2 29, 29, 24 22
3 33
4 45
5 57, 57 58, 50, 50, 54
6 61 65
7 77, 79, 72 74
8 84, 88, 88 82, 88, 86
9 97 90, 94
Trên đây là bảng Kết quả xổ số miền Nam được lấy kết quả trực tiếp tại trường quay xổ số kiến thiết các tỉnh thành trực thuộc xổ số kiến thiết miền Nam và được cập nhật trực tiếp bởi website xsmn.me
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm: