Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 30-09-2022

Giải tám 65
Giải bảy 048
Giải sáu 1589 9950 3631
Giải năm 4336
Giải tư 45369 97108 87085 50701
29766 11692 42675
Giải ba 23199 44773
Giải nhì 78952
Giải nhất 37623
Đặc biệt 816156

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 08, 01
1
2 23
3 36, 31
4 48
5 56, 52, 50
6 69, 66, 65
7 73, 75
8 85, 89
9 99, 92

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 23-09-2022

Giải tám 92
Giải bảy 571
Giải sáu 9085 2565 5669
Giải năm 5609
Giải tư 34439 87100 75831 80035
17621 09445 30214
Giải ba 24786 93205
Giải nhì 19219
Giải nhất 07096
Đặc biệt 270160

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 05, 00, 09
1 19, 14
2 21
3 39, 31, 35
4 45
5
6 60, 65, 69
7 71
8 86, 85
9 96, 92

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 16-09-2022

Giải tám 76
Giải bảy 314
Giải sáu 6858 7938 6232
Giải năm 0374
Giải tư 00069 00159 44475 00917
84601 00517 11977
Giải ba 09766 39001
Giải nhì 82092
Giải nhất 69533
Đặc biệt 812452

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 01, 01
1 17, 17, 14
2
3 33, 38, 32
4
5 52, 59, 58
6 66, 69
7 75, 77, 74, 76
8
9 92

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 09-09-2022

Giải tám 59
Giải bảy 654
Giải sáu 0921 1948 8964
Giải năm 3431
Giải tư 77238 23778 04351 61315
03514 56377 61414
Giải ba 76983 12636
Giải nhì 85959
Giải nhất 61334
Đặc biệt 642240

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0
1 15, 14, 14
2 21
3 34, 36, 38, 31
4 40, 48
5 59, 51, 54, 59
6 64
7 78, 77
8 83
9

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 02-09-2022

Giải tám 11
Giải bảy 094
Giải sáu 6754 1683 2332
Giải năm 8039
Giải tư 00134 21423 59662 35303
88067 72590 52824
Giải ba 95318 38714
Giải nhì 89671
Giải nhất 12178
Đặc biệt 237488

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 03
1 18, 14, 11
2 23, 24
3 34, 39, 32
4
5 54
6 62, 67
7 78, 71
8 88, 83
9 90, 94

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 26-08-2022

Giải tám 10
Giải bảy 840
Giải sáu 8419 0302 5218
Giải năm 2494
Giải tư 00305 79827 48198 81292
19464 60632 63753
Giải ba 08231 72760
Giải nhì 19243
Giải nhất 13248
Đặc biệt 632950

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 05, 02
1 19, 18, 10
2 27
3 31, 32
4 48, 43, 40
5 50, 53
6 60, 64
7
8
9 98, 92, 94

XSNT » XSNT Thứ 6 » Ninh Thuận 19-08-2022

Giải tám 40
Giải bảy 324
Giải sáu 7094 3397 0818
Giải năm 4976
Giải tư 32858 30797 61457 79013
09661 86996 24606
Giải ba 64912 51832
Giải nhì 45179
Giải nhất 34846
Đặc biệt 429035

Kết quả xổ số Ninh Thuận sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Ninh Thuận
0 06
1 12, 13, 18
2 24
3 35, 32
4 46, 40
5 58, 57
6 61
7 79, 76
8
9 97, 96, 94, 97