Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 03-10-2022

Giải tám 51
Giải bảy 290
Giải sáu 2261 2988 7918
Giải năm 5194
Giải tư 88427 25839 07001 11929
67031 73994 37250
Giải ba 03385 67397
Giải nhì 58133
Giải nhất 09709
Đặc biệt 990337

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 09, 01
1 18
2 27, 29
3 37, 33, 39, 31
4
5 50, 51
6 61
7
8 85, 88
9 97, 94, 94, 90

XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » Thừa T. Huế 02-10-2022

Giải tám 24
Giải bảy 152
Giải sáu 7620 9162 2935
Giải năm 3750
Giải tư 36594 28521 10778 90561
74019 23674 36071
Giải ba 23129 82259
Giải nhì 62696
Giải nhất 59179
Đặc biệt 887035

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0
1 19
2 29, 21, 20, 24
3 35, 35
4
5 59, 50, 52
6 61, 62
7 79, 78, 74, 71
8
9 96, 94

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 26-09-2022

Giải tám 33
Giải bảy 681
Giải sáu 5298 3764 8961
Giải năm 3794
Giải tư 67057 55106 09588 41565
48165 88663 13659
Giải ba 49070 40505
Giải nhì 34380
Giải nhất 97990
Đặc biệt 918341

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 05, 06
1
2
3 33
4 41
5 57, 59
6 65, 65, 63, 64, 61
7 70
8 80, 88, 81
9 90, 94, 98

XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » Thừa T. Huế 25-09-2022

Giải tám 67
Giải bảy 207
Giải sáu 8193 0105 6856
Giải năm 3425
Giải tư 71494 07253 12832 59226
54436 43511 93041
Giải ba 59408 97425
Giải nhì 48785
Giải nhất 34744
Đặc biệt 404121

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 08, 05, 07
1 11
2 21, 25, 26, 25
3 32, 36
4 44, 41
5 53, 56
6 67
7
8 85
9 94, 93

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 19-09-2022

Giải tám 98
Giải bảy 980
Giải sáu 9666 3933 1369
Giải năm 6016
Giải tư 17878 81211 39958 82857
99176 91703 40693
Giải ba 28595 04057
Giải nhì 88803
Giải nhất 15174
Đặc biệt 016494

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 03, 03
1 11, 16
2
3 33
4
5 57, 58, 57
6 66, 69
7 74, 78, 76
8 80
9 94, 95, 93, 98

XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » Thừa T. Huế 18-09-2022

Giải tám 58
Giải bảy 340
Giải sáu 6414 6777 9907
Giải năm 9118
Giải tư 40764 19152 44469 59646
06540 96138 96285
Giải ba 95087 94247
Giải nhì 55533
Giải nhất 46612
Đặc biệt 414556

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 07
1 12, 18, 14
2
3 33, 38
4 47, 46, 40, 40
5 56, 52, 58
6 64, 69
7 77
8 87, 85
9

XSTTH » XSTTH Thứ 2 » Thừa T. Huế 12-09-2022

Giải tám 04
Giải bảy 566
Giải sáu 7611 7653 4581
Giải năm 7592
Giải tư 83778 33410 63181 86172
91011 43668 41522
Giải ba 31805 35304
Giải nhì 11168
Giải nhất 90115
Đặc biệt 572829

Kết quả xổ số Thừa T. Huế sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Thừa T. Huế
0 05, 04, 04
1 15, 10, 11, 11
2 29, 22
3
4
5 53
6 68, 68, 66
7 78, 72
8 81, 81
9 92