Hôm nay Thứ 3, ngày 04/10/2022

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 30-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL39
Giải tám 75
Giải bảy 505
Giải sáu 7819 7407 4619
Giải năm 4398
Giải tư 94092 80338 38634 00549
98381 97234 48369
Giải ba 28134 01010
Giải nhì 03030
Giải nhất 34315
Đặc biệt 845391

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 07, 05
1 15, 10, 19, 19
2
3 30, 34, 38, 34, 34
4 49
5
6 69
7 75
8 81
9 91, 92, 98

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 23-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL38
Giải tám 42
Giải bảy 332
Giải sáu 6476 8862 5612
Giải năm 4370
Giải tư 53216 73288 03818 24289
87713 63227 18559
Giải ba 50438 80350
Giải nhì 56005
Giải nhất 55551
Đặc biệt 454170

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 05
1 16, 18, 13, 12
2 27
3 38, 32
4 42
5 51, 50, 59
6 62
7 70, 70, 76
8 88, 89
9

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 16-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL37
Giải tám 64
Giải bảy 208
Giải sáu 3242 4071 3672
Giải năm 9145
Giải tư 47095 82103 60806 83259
52070 73904 66874
Giải ba 16018 78388
Giải nhì 63449
Giải nhất 26794
Đặc biệt 143375

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 03, 06, 04, 08
1 18
2
3
4 49, 45, 42
5 59
6 64
7 75, 70, 74, 71, 72
8 88
9 94, 95

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 09-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL36
Giải tám 73
Giải bảy 960
Giải sáu 4640 3394 2169
Giải năm 4970
Giải tư 97271 42800 09251 00976
34607 33647 90854
Giải ba 10693 96549
Giải nhì 47086
Giải nhất 42595
Đặc biệt 635487

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 00, 07
1
2
3
4 49, 47, 40
5 51, 54
6 69, 60
7 71, 76, 70, 73
8 87, 86
9 95, 93, 94

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 02-09-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL35
Giải tám 27
Giải bảy 348
Giải sáu 4007 6827 3201
Giải năm 2919
Giải tư 83970 81115 73891 42267
46510 14621 52228
Giải ba 30726 64744
Giải nhì 09077
Giải nhất 16984
Đặc biệt 518800

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 00, 07, 01
1 15, 10, 19
2 26, 21, 28, 27, 27
3
4 44, 48
5
6 67
7 77, 70
8 84
9 91

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 26-08-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL34
Giải tám 32
Giải bảy 372
Giải sáu 1360 1683 6502
Giải năm 3588
Giải tư 76261 68956 71917 81337
40086 64776 87101
Giải ba 00202 57579
Giải nhì 59412
Giải nhất 73477
Đặc biệt 357766

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0 02, 01, 02
1 12, 17
2
3 37, 32
4
5 56
6 66, 61, 60
7 77, 79, 76, 72
8 86, 88, 83
9

XSVL » XSVL Thứ 6 » Vĩnh Long 19-08-2022

Ký hiệu trúng ĐB: 43VL33
Giải tám 39
Giải bảy 211
Giải sáu 2189 7174 1727
Giải năm 0470
Giải tư 57541 12756 14333 25740
90573 15196 12365
Giải ba 81582 07093
Giải nhì 90845
Giải nhất 81085
Đặc biệt 285212

Kết quả xổ số Vĩnh Long sớm nhất tại: xosomayman.net

Đầu Lô Tô Vĩnh Long
0
1 12, 11
2 27
3 33, 39
4 45, 41, 40
5 56
6 65
7 73, 70, 74
8 85, 82, 89
9 93, 96